Grundholdningen  er det gode liv. At forme og skabe gode, brugbare fysiske rammer i en menneskelig skala, til der hvor livet leves. 

Tilgangen er kreativitet og indlevelse, med tæt kontakt til bygherren.

Tidens teknologiske muligheder samt respekten for det gode håndværk skal kunne aflæses i de nye bygning og designs. 

En fundamental holdning til at skabe bæredygtige og økonomiske løsninger er en selvfølge.

Projekter

Villa i Silkeborg

Villa i Aalborg

Villa Skaaning

Design arbejder

Ikast Seminarium

Kontor i Aarhus

Byhus i Aarhus

Villa Krogh